Tja! Va!? Sickt! Ok!

Tecken till varandra. Att göra ett fritt konstverk.