Containrar

Jag har i mitt projekt utforskat containern som form och skapat lådor i olika material. Anledningen är att jag ville se formen i ett nytt sammanhang.

Containers
In my project I explore the shape of the container and have designed boxes in various materials. My idea was to transfer the shape to a new context.

Tack till:
Janne Loftén, Jan Sandblom, Elfa, Leif Burman.