A life less ordinary

Jag har arbetat med detaljer som i sitt ursprungliga sammanhang inte står i fokus. Detaljer som fungerar i kombination eller som hjälpmedel till något annat. Genom att sammanfoga dessa har jag låtit dem få en ny tillvaro och därmed en ny funktion. En pall av träplugg, en matta av möbeltassar och krokar av kakelkryss.

A life less ordinary
With my project I have striven to highlight and revalue existing shapes. I have designed stools, wall hooks and a carpet, using details that are normally inconspicuous in their usual setting. Details that can be combined with, or complement, others. By combining the details they gain new life and, thus, a new purpose.

Tack till:
Gustaf Nordenskiöld, Carina Seth Andersson, Jakob Elmgren, Byggtillbehör AB, Skottens Plast AB, Larssons Trä AB, 3M.