symbios

Korken som eftersträvar samverkan med en flaska.