Stav

Jag är besatt av konstruktion och stolar. Det var därför naturligt för mig att välja de elementen. Jag har genomgående jobbat med fyrkantiga stavar och det har resulterat i två stolar och en lampa.

Rod
I am obsessed with construction and chairs, so my only alternative was to construct and design two chairs. The construction is based on the use of square rods. A lamp also came out of the project.

Tack till:Matti Klenell, Carina Seth Andersson, Calle Jönsson, Henrik Brant, Ingrid Frej, Örsjö Belysning, Aare grafisk produktion, Stockholms Industrilack, Elmo Leather, Leif Burman.