Side by side

Jag har formgivit ett bänksystem som, genom sin pusselform, är anpassningsbart efter plats. Genom bänken vill jag skapa ett visuellt mönster, i offentliga rum, som kan rapporteras i oändlighet.

Side by side
I have designed a bench system based on jigsaw shapes that can be combined and adapted to the space. With this bench I have wanted to create a visual pattern for public spaces that can be repeated infinitely.

Tack till:
Mattias Ståhlbom på TAF arkitektkontor, Carina Seth Andersson, Svea Svensson på Emmaboda möbler, Marcell Nabor på Midform, Jonas Fjällman, Fabri AB.