Gro

Gro utnyttjar glasets förmåga att transportera ljus, både i funktion och skönhet.
Omsorgen och ömheten i att odla och se någonting utvecklas gör att vi mår bra. Gro är ett växthus för just det frö man vill att någon ska vårda och se blomstra.