Gro

Gro utnyttjar glasets förmåga att transportera ljus, både i funktion och skönhet.

Det finns ett mänskligt behov av att se någonting växa. Omsorgen och ömheten i att odla och se någonting utvecklas gör att vi mår bra. Gro är ett växthus för just det frö man vill att någon ska vårda och se blomstra.
Växter har alltid haft ett stort funktionellt värde, men de besitter också en stark symbolik. Ett groende frö kan ges bort som en lyckönskning inför någonting nytt. Kärleksfröet kan ges bort vid bröllop och förlovningar, ett kunskapsfrö vid en examen, ett lyckofrö inför en stor utmaning. Busfröet får växa i ett barns första växthus.
Växthuset rymmer de tre första stadierna av ett frös utveckling, från frö till hjärtblad och sedan till karaktärsblad. Plantor som förgätmigej, fyrklöver och smultron har tillräckligt med utrymme för att utvecklas till färdiga blommor.

Glaskuporna återskapar växthusets skyddande och livgivande atmosfär. Formen är hämtad från kokongen, den organiska behållaren som minner om fröet.
Det 1.5 mm tjocka glaset är klart, men kan också rymma ett mönster av små, inneslutna bubblor. Bubblorna ska påminna om växtlighet, vatten och dagg, och förstärker den naturliga kondens som bildas inuti kupan.

I botten på växthuset läggs ett galler för att bibehålla rätt fuktighetshalt i jorden. Pipen fungerar som luftkanal för att få in syre, släppa ut kondens och hålla rätt temperatur. Kupan kan avlägsnas och användas för att vattna fröet.

Med Gro följer en fröpåse, skötselråd och en beskrivning av växten.