Boxes in Oxymoron

Inom litteraturen är ”oxymoron” en teknik där två normalt oförenliga termer kombineras för att skapa unika uttryck och känslor. Tekniken har inspirerat mig när jag formgivit två produkter: ett glasskåp kallat Repulsive desire och en klocka kallad Unstoppable control. Med dessa föremål vill jag skapa en alternativ fascination för designobjekt.

Boxes in Oxymoron
An “oxymoron” is a literary device by which two normally contradictory terms are combined to generate unique expressions and feelings. This was my inspiration when I designed two products: a glass cabinet called Repulsive desire and a clock called Unstoppable control. With these items I wanted to evoke an alternative fascination for designed objects.

Tack till:
GFAB Glasfabriken, GEMAX AB, Dicentia, Jonas Nobel, Carina Seth Andersson, Henrik Brandt, Daniel Svahn, friends and family.