Gallerian Fashion Award 2006

Outline - Ett välbefinnande utanför hemmet
En konceptidé och utveckling av varumärket Twilfit.

"Kollektionen Outline tillgodoser det moderna målmedvetna kvinnans välbefinnande även utanför hemmet. I en omvärld som oftast är hård och krävande, i en omvärld där hon tillbringar större delen av sin tid. Kläder att bo och trivas i, inspirerade av favoritplaggen hemifrån. En morgonrock att shoppa i, en nattskjorta att gå ut i, mjuka kläder att umgås i. Outline är ett skräddat väbefinnande utanför din dörr. Välkommen ut."

Tack till Marika Andersson för fantastisk grafisk form, Art Direction och för fint samarbete som ledde till vinnande koncept.
-

länk: http://capdesign.idg.se/ArticlePages/200611/09/20061109164351_CAP296/20061109164351_CAP296.dbp.asp
-

Outline - A wellbeeing outside your home
A new concept and development of the swedish brand Twilfit (www.twilfit.se)

" The collection Outline satisfies the modern womans needs of wellbeeing outside of the home. In a stressfull world with a lot of demands, in a world where she mainly spends her time. Clothes to live in and enjoy, inspired by your favorite clothes at home. A dressing gown to shop in, a nightshirt to go out in, soft clothes for spending time with your friends in. Outline is a tailored wellbeeing outside your door. Welcome out."