Parallell dialog

Jag har skapat en kollektion kläder där detaljer och skärningar strävar åt olika håll och hittar nya riktningar utanför plaggens gränser. Kläderna befinner sig mellan två händelser; man vet inte om de är på väg ut från kroppen eller tillbaka. Idén illustreras genom teckningar som berättar en oskriven story.

Parallel dialogue
I have created a collection where details and cut strive in different directions and take new bearings beyond the boundaries of the garments themselves. The clothes are in between two events; we do not know if they are moving away from or returning to the body.

Tack till:Henrik Norén, Roland Billvik, Karin W Heinig, Ragnhild Fors, Linn Gustafsson, Carl Wikman, Lena Glendor, Wedins skor.