Free but securely held

Jag har arbetat med en skräddad kollektion inspirerad av tillståndet som infinner sig mitt emellan två saker – det som löser upp och det som håller ihop. Mitt emellan motpoler – det gamla och det nya. Jag har själv alltid tyckt att det är i dessa sprickor, eller mellanrum, som de intressantaste sakerna har inträffat i mitt liv, och jag har letat efter ett sätt att överföra detta upplösningens tillstånd i min kollektion.

Free but securely held
I have designed a tailored collection inspired by the condition that arises in between two objects – that which sets free and that which holds together. In between opposite poles – the old and the new. I have always envisioned that those cracks, or gaps, or spaces, are where the most interesting things in my
life have happened, and I have looked for a way to visualise
this state of dissolution in my collection.

Tack till:
Iréne Lundén, Jimmy Hansen, Roger Olsson, Ida på Mikas, Izabelle på Elite Models, Sofia Holmgren, Sara Frank, Nina Belkhir, Hedvig & Daniella, Anna Hjerling, Torbjörn Eriksson på Kungliga Operan, Ella Soccorsi, Karin W Heinig, Pär Engsheden, Filippa K, ProCenter.