dresscode

Utställning i Brunogallerian augusti 2005, med tillhörande katalog som behandlade ämnet hur könstillhörighet påverkar våra kläder.