Med en fascination för upprepningar och det vardagliga har jag gjort mönster av mönster. Människor i min närhet har fått dokumentera sin vardag i två veckor. Jag har sedan fört över deras rutiner i ett schema som utgjort grunden till fem mönster. Genom att bestämma reglerna men låta personerna styra innehållet har jag hittat nya former. Skarpa konturer, få skärningar och styva material omsluter personernas vardagsberättelser och låter mönstren tala.

Patterns from patterns
Based on my fascination for repetition and the commonplace, I created a pattern out of patterns. People around me were asked to document their daily lives for two weeks. I then transferred their routines to a schedule that formed the basis for five patterns. By deciding the rules but letting the people themselves govern the contents, I developed new shapes. Sharp contours, sparse cuts and stiff materials are wrapped around the everyday accounts of these people, letting the patterns speak for themselves.

Tack till:
Ulrika Gyllstad, Caroline Coric, Lisa Ljungberg, Johanna Engelbrecktsson, John Ståhl, Gallerix, Tobex, Flux.

 

 

Smink/Hår: Nina Belkhir

Retuchering: Patricia Reyes

Modell: Lisa K, Elite