Fel sak fel plats

Jag har skapat en kollektion utifrån förkastade saker i min omgivning, saker som jag velat ge ett nytt värde genom en lustfylld återvinningsprocess. Jag har slumpmässigt fotograferat förkastade föremål och inspirerats av saker som slängts såsom påsar och kassar av olika slag i papper och plast. Även dokumentpapper som förlorat sitt värde och strimlats sönder har fångat mitt intresse. Mycket av skräpet hade ytor och strukturer som inspirerade mig till färger, material och känsla i kollektionen. Utifrån det förkastade har jag även draperat fram former och hämtat olika detaljer.

Wrong thing wrong place
My collection was created using rejected objects in my surroundings, things I sought to imbue with new value by means of a pleasurable recycling process. I have photographed discarded objects randomly and was inspired by things that have been thrown away, such as different kinds of bags made of paper or plastic. Worthless, shredded documents also intrigued me. A lot of the rubbish has surfaces and structures that inspired my use of colour, materials and texture in the collection. The rubbish was also the basis for draped forms and various details.

Tack till:
Petter Törnqvist & Axel von Friesen, Catharina Götherstam, Naomi Itkes, Fredrik Blank, Annika Aschberg, Elin Tordenlind, Peter Andersson, Robert Rydberg, Karin Smeds, Martin Vogel, Marie, Ella & Lotta, Modintryckoffset, Vagabond, Syateljén, Tryckbolaget, Stockholm Printshop, Anton Borgström, mamma och pappa.