Hållbarheten i fokus - examensarbete 2008

Hållbarhet handlar allt mindre om transporter och avgasutsläpp - de utgör bara en viskning jämfört med den skada som utvinning och framställning av nya material orsakar. Mitt projekt handlar om att tänka bortom ännu en snygg designprodukt. Jag använder mig av spillmaterial från olika industriella processer och förlänger spillets livslängd genom att skapa nya material till användningsområden som vi kanske inte tänkt på förut. Ett projekt, tre produkter, en kommentar - ta vara på våra naturtillgångar!

Som sagt arbetar jag med tre olika material, tre olika processer som ska bli tre olika produkter; en pall, en lampa och en kandelaber. Materialen är; trä, papper och metall. Jag vill förlänga livslängden på materialen vi har. T.ex. vid träfanértillverkning flisas och bränns mer än en tredjedel av allt material, vilket är slöseri med naturenstillgångar. Min lösning är att man samlar fanérspillet och pressar samman det till möbler - i det här fallet en enkel pall.


Följ processen på: www.blog.kayjay.se