Origami

En kortfilm om människans interaktion med rum.

A short film about human interaction with space.

 

RUM och KÖK

Jag har velat främja det flexibla rummet som skapas genom lek-
fullhet, spontanitet och fantasi och uppmanar till rörelse och fysisk
interaktion. Projektet är en reflektion över det statiska rummet. Två
filmer illustrerar mina tankar kring rum. I utställningen visar jag även
mitt glasprojekt som vann Kosta Boda-stipendiet 2007 samt annan
lekfull keramik. Ledorden för min utställning är föränderlighet och
mönsterbildning.

I have striven to promote a flexible room that is created with playful-
ness, spontaneity and imagination and encourages movement and
physical interaction. The project is a reflection on the static room.
Two films illustrate my thoughts about rooms. In the exhibition I am
also showing my glass project, which won the Kosta Boda grant in
2007, along with other playful ceramics. The key words for my exhibi-
tion are transition and pattern-making.