Tartan

Vinnaren av Kosta Boda-stipendiet 2007. Varje skål har en rand som bilda ett tredimensionellt rutmönster när de är staplad på varandra.

Winner of the Kosta Boda scholarship 2007. Each bowl has a stripe that creates a three dimensional tartan pattern when stapled upon each other.