Dandelion

Betongfot med ingjuten sladd. Rörformen tillåter många olika placeringar och användningsområden eftersom betongkroppen inte har någon naturlig rikting, inget upp eller ned. Går att montera på väggen eller placera på bordet.