CIN CIN - fat/ CIN CIN - dish

Tillhörande fat till CIN CIN glasen. Blåst på Pukeberg med Micke Johansson.

/A dish designed for the CIN CIN collection. Blown at Pukeberg with Micke Johansson.