BELYSNINGSARMATURERNA TURN OCH SPLIT

Vi måste reflektera över varför vi skapar nya saker. Vi som formgivare
måste ta ett steg tillbaka och gå till botten med hur saker bör se ut
och varför. Jag strävar efter en formgivning som i varje detalj och linje
har ett svar på detta varför.
Mitt examensarbete består av två belysningsarmaturer. Genom
att utgå från enkla grundformer och skära dem på olika sätt letar jag
efter de grundläggande principerna som skapar funktion och form.
Funktionen skapar formen samtidigt som formen skapar funktionen.

We need to reflect on why we create new things. As designers we
should take a step back and get to the bottom of what things should
look like and why. I strive for a design where every detail and line deliv-
ers an answer to that why.
My degree project consists of two lighting fixtures. Using basic
shapes and cutting them in different ways, I explore the fundamental
principles that create function and form. Function generates form,
while form generates function.
Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner