Tillsammans på ett Kafé/ Together at a Café

Att sitta vänd mot varandra var den primära egenskapen jag ville sträva efter när jag skapade denna sittplats. Att sjunka in mot partnern när man sitter bredvid varandra. Vinklarna på bänken gör denna rörelse naturlig. Arbetsprov till Beckmans

/To sit with each other, together. This was the primary thing I tought of when I created this bench. To lean to the partner you're sitting beside. The angles in this bench gives you the opportunety to do so naturally.