DISPLAY

Genmodifierade produkter blir allt vanligare. Därför har jag designat en display för dessa produkter. Produkterna placeras i genomskinliga rör som öppnas genom att man drar in dem i kloten. Displayen visades på utställningen Formbart på Liljevalchs vårutställning 2005.Genetically modified products are getting more and more common. Therefore I have designed a display for these products. The products are placed in transparent tubes that opens by pushing them into the spheres.