LAGER

Jag har gjort en stol där varje lager faner är färgat i olika kulörer
Genom att fräsa ut mönster i faneret framträder de olikfärgade skik-
ten. Tanken är att mönstret ska göras med en datorstyrd fräs och att
varje stol på så vis får ett unikt mönster.

I have designed a chair where each layer of veneer has a different
colour. By milling patterns in the veneer I reveal the different-coloured
layers. The idea is that the pattern can be produced with a computer-
operated mill and that each chair can obtain a unique pattern in this
way.


Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner