Creeper - Element/Radiator

Jag ville ge elementet en mer framträdande roll, så jag gav den färg och lät den likt en ranka klättra längs väggen.

I wanted give the radiator a more prominent part, so gave it colour and let it climb the walls like a creeper.