Bedtris- Bed & furnituresystem.

Med Tetris som utgångspunkt, har Jag arbetat utifrån lekfullheten och tillfredsställelsen av att bygga och förändra.
Men även blickat in i hur vi alla gillar att sortera och strukturera.

Idén är att aktivera köparen till att förändra och förnya sitt sovrum eller att gå fullt ut och nyttja delarna i flera rum som sittmöbler.


With Tetris as starting point, I worked on the basis of playfulness and the satisfaction of constructing and transforming.
But also looked on how we like to sort and structure.

The idea is to activate the consumer into changing and renewing his/hers bedroom, or to go all the way by using the parts as furniture in their home.