Bubble Bubble - pall/stool

Ett projekt där jag ville att två relativt olika material skulle mötas, detta resulterade i en betongpall med ingjutna plastbollar.

A project to combine two unexpected materials, which resulted in a concrete-stool with plastic balls.