BOULANGERIE

Mitt examensprojekt handlar om att sova, i ett bageri. Jag har gjort
en säng och tillhörande smycken. Jag har alltid intresserat mig för
dragkampen mellan skapande och affärer. Det är ett dilemma. Det
svåra är inte att kläcka en knäpp idé, utan att föreviga den och få
människor att använda den. För mig är det en fascinerande utmaning
att kombinera dessa ytterligheter, och försöka viga dem. I ett bageri.

My degree project is about sleeping, in a bakery. I have made a bed
with matching jewellery. I’ve always been intrigued by the tug-of-war
between creativity and business. It’s a dilemma. It isn’t hard to come
up with a mad idea, what’s hard is to immortalise it and get people
to use it. For me it was a fascinating challenge to combine these
extremes, and try to merge them. In a bakery.
Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner