Poster 42×60cm för Svenska tecknare.

Ett porträtt av min verksamhet, Bilaga i tidningen Tecknaren nr: 1 2007