ETT LITET SLÄKTPORTRÄTT

En utställning om min släkt med inspiration från Nationalmuseum 1720 tal. verket består av 13 tavlor målade på väggen med bläck.