A COLOUR OF MY OWN

Konstnären Yves Klein är känd för sina monokroma målningar där han
använde en specifik blå färg. En färg som senare skulle patenteras
som international Klein Blue. att en person genom sitt konstnärskap
kan bli så förknippad med en färg att den blev hans egen fascinerar
mig. Detta har varit utgångspunkten i mitt projekt - vilken färg skulle
vara min international Klein Blue? Och hur skulle världen se ut i min
färg?
Genom undersökningar, analyser och experiment har jag försökt
hitta min färg. Jag har gått i färgterapi, gjort färgscheman av min
garderob, färgkategoriserat mitt hem, besökt en färgpsykolog och
undersökt färgteorier från Bauhaus och newton. Bland annat.

The artist Yves Klein is famous for his monochromes in which he used
a specific blue pigment. a colour that he later patented as interna-
tional Klein Blue. that someone could be so strongly associated with
a colour in his oeuvre that it became his own fascinates me. this was
the starting point for my project – which colour would be my interna-
tional Klein Blue?
With studies, analyses and experiments, i’ve tried to find my own
colour. i have been to colour therapy, colour charted my wardrobe,
classified my home according to colour, been to see a colour psy-
chologist and studied the colour theories of Bauhaus and newton.
and more.

Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner