Red Out (film)

Uppgift: Resan. Tolka ordet med valfri teknik.
Titta här (13 MB)

Musik: Toner för baklängesflygel av Maj-Britt Solberg

Red Out (film, 64 s.)
A one minute journey through a certain state of mind.