VÄNSTERHANDSDAGBOKEN

Halvvägs in i utbildningen kände jag att något fattades. Vi lärde oss
om briefer, målgrupper och finish. slutresultatet krävde så mycket
uppmärksamhet att jag missade själva resan dit: processen och me-
toden. så jag började leta där jag stod. Jag sökte mig tillbaka till mitt
ursprungsintresse: tecknandet. Jag ritade med vänsterhanden för att
våga göra fel och fult, tecknade en dagboksbild även de dagar som var
tråkiga och jobbiga. Lät det vara som det var. Vänsterhandsdagboken
har med tiden blivit en kär följeslagare och utgångspunkten för mitt
examensprojekt.

Halfway through my training i felt something was missing. We learned
all about briefs, target groups and finish. the end result took so much
of my attention that i missed how we got there: the process and the
method. so i started looking where i was standing. i retraced my steps
back to my original passion: drawing. i drew with my left hand to allow
myself to make mistakes and ugly drawings, drew a diary picture even
on boring or difficult days. Left it like it was. this left-handed diary has eventually become a dear companion and the starting point for my
final project.Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner