SÖKES: FRÅGAN VARS SVAR ÄR GRAFISK DESIGN

Vad ska jag göra med den kunskap jag fått på Beckmans? Det har
varit en fantastisk tid. Jag älskar det här jobbet. Jag tror jag är ganska
bra på det. Jag vet att jag alltid kommer att hålla på med det. Men
jag kan inte komma på varför. Vad är det egentligen bra för? Finns
det någon riktig poäng? Ett högre syfte? Eller är allt bara på skoj? Gör
jag det bara för min egen skull? Går det verkligen att göra skillnad?
Genom samtal med formgivare och reklamare har jag sökt meningen
med grafisk design.

What am I supposed to do with the knowledge I gained at Beckmans?
It’s been a wonderful time. I love this job. I believe I’m rather good at
it. I know I'll always be doing it. But I can’t think of why. What is the
point of it, really? Is there a point? A higher purpose? Or is it all just
for fun? Am I just doing it for my own sake? Can I make a difference?
By talking to designers and advertising people I have sought for the
meaning of graphic design.
Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner