Kölappar

På kölapparna utanför väntrummet står det PAUS istället för ett turnummer.