PAUS

Jag har undersökt det abstrakta begreppet tid som jag konkretiserat
med fokus på väntan. Varför upplevs tiden långsammare när man
väntar, och varför medför det så ofta otålighet och irritation? Jag vill
istället förmedla väntan som något positivt. Mitt examensprojekt
består bland annat av en ljudskiva med långsam tid.

i have explored the abstract concept of time, which i have made
specific by focusing on waiting. Why does time appear to go more
slowly when you are waiting, and why does this so often cause
impatience and irritation? i wanted to convey an alternative view of
waiting as something positive. My degree project includes an audio
disc with slow time.
Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner