EN TYST AKTION FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Det är Os i Mexiko, den 16 oktober 1968. två löpare står på prispallen
och höjer varsin knuten näve mot himlen i en protest mot diskrimin-
eringen av svarta i usa. Löparna, som heter tommie smith och John
carlos, blir uteslutna ur Os och skickas hem.
40 år senare, den 8 augusti 2008, invigs Os i Peking. Kina är en
diktatur som saknar grundläggande mänskliga rättigheter. iOK säger
att idrott och politik inte hör ihop. Jag har tagit fram en protest för de
idrottare som vill åka till Kina och tävla, men ändå säga ifrån.

Project description: the Olympic Games in Mexico, 16 October, 1968.
the two runners on the winners’ stand raise their clenched fists sky-
wards in protest against the discrimination against african ameri-
cans in the usa. the runners, tommie smith and John carlos, are
banned from the Olympics and sent back home.
40 years later, on 8 august, 2008, the Olympic Games in Beijing will
open. china is a dictatorship that defies fundamental human rights.
the iOc says that athletics and politics are two separate things.
i have designed a protest for athletes who want to go to china and
compete and yet show their disapproval.
Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner