Inbjudan / invitation

Lovisa Ringborg vill i sitt fotografi upplösa gränserna mellan barn- och vuxenvärlden. Gigantisk inbjudan i 60x40cm. Ett samarbete med Erik Nordenankar.
Swedish photographer Lovisa Ringborg in her work wants to dissolve the borders between adult and child. Gigantic invitation 60x40cm. Workgroup: Erik Nordenankar.