De Osynliga Städerna / Invicible Cities

Italo Calvinos De Osynliga Städerna som pop-upbok. En ordnad 'övervärld' och en kaosartad 'undervärld' som motkraft. Blankt/matt papper. Ett samarbete med Olof Bruce och Liv Wadström.
Italo Calvinos Invicible Cities as a pop-up book. Workgroup: Olof Bruce och Liv Wadström.