Gungbänk / Conversation Piece

Gungbänk för att underlätta konversation mellan främlingar. Samarbete med Martin Nicolausson. (Originalbänk för Stockholms stad designad av Lars Gunnars, tidigt 90-tal för Nola Industrier.)

Seesaw bench to facilitate conversation between strangers. Workgroup: Martin Nicolausson. (Original bench for the city of Stockholm, designed by Lars Gunnars, early 90's for Nola Industrier.)