Isobel Campbell

Affisch för Isobel Campbells Nordenturné i regi av Luger. Vår ursprungliga "vision" till vänster (teknik: eltejp) och det förslag som trycktes till höger. Ett samarbete med Anders Lövgren och Tomas Hempel.
Poster for a series of concerts with scottish artist Isobel Campbell. On the left: the original idea (electric tape on wall). On the right: the poster that, in the end, was printed.