Håkan Lidbo video

En kollektiv video för Håkan Lidbo där varje elev fick 15 sek av låten.
Se mina 15 sek:

http://www.kungfai.cn/guesthouse/gradzki/gradzki_fyren.mov