BIBLIS

Omslag för Biblis.
Kungliga bibliotekets kvartalstidskrift för bokälskare.