ADOPTERA EN BAKTERIE

Ämnet klimatförändringar är idag ständigt närvarande i alla medier.
isbjörnen på smältande isflak ser vi som schablonbilden för vad
höjda temperaturer för med sig. tusentals andra arter kommer också
att påverkas negativt, men de har inte utseendet för sig i media. En
av dem är bakterien som sitter på undersidan av polarisen. Den är en
mycket viktig länk i näringskedjan som föda åt havets växtplankton.
Växtplankton som äts av djurplankton, som äts av krill som är huvud-
föda för många fiskar och valar.
Det här är en utställning som belyser en liten organism, vars ut-
seende inte är lika anslående som isbjörnens.

The subject of climate change is perpetually present today in the
media. the polar bear on a melting ice floe is the standard image of
what will happen when temperatures rise. thousands of other spe-
cies will also be affected badly, but they don’t have the same media
appeal. One of these is the germ that grows on the underside of the
polar icecap. it is a vital link in the food chain as nourishment for
phytoplankton. Phytoplankton which is eaten by zooplankton, which
is eaten by krill, which is the main prey for many fish and whales.
this is an exhibition which highlights a little organism, with looks
that cannot compete with those of the polar bear.
Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner