BIGGEST DRAWING IN THE WORLD

Den bästa reklamen utvecklas med samhället. Med hjälp av en gps
och expressfraktsföretaget DhL har jag ritat ett självporträtt på vår
planet. Jag har valt att utnyttja vår tids tekniska möjligheter för att
göra världens största teckning samt reklam anpassat för samtiden.
En kampanj mottagaren vill se och som är så pass intressant att
personen vill sprida den vidare till sina vänner.

The best advertising is developed with society. using a GPs and the
express shipping company DhL, i drew a self-portrait on our planet.
i used the technological aids of our time to make the world’s biggest
drawing, along with advertising adapted to the contemporary era.
a campaign the recipient wants to see and which is interesting
enough for people to want to share it with their friends.
Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner