ISOKRONISK MUSIKVIDEOGENERATOR

Jag har gjort ett verktyg för att skapa musikvideos automatiskt, och
i realtid. instrumentens olika karaktärer är omtolkade till visuella
effekter, både anologa och digitala, som skapas samtidigt som
musiken spelas. trummorna klipper videon, basen ljussätter, gitarren
distar och sången färgsätter. tanken är att låta det unika i musiken bli
det unika i bilden.

I have designed a tool for creating music videos automatically and in
realtime. the different characters of the instruments are reinterpret-
ed into visual effects, analogously and digitally, which are generated
as the music is playing. the idea is to allow the unique quality of the
music be the unique character of the image.

Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner