Beckmans Examensutställning / Graduation Show

”Kollektiv individualism” var temat för affischserien till examensutställningen 2008. Porträtt av tre kollektiva identiteter utformades av ansiktsdrag från examinerande studenter från de olika inriktningarna på skolan. Trots skillnaderna i hudfärg och personligheter, fångar collaget individualitet i harmoni.

Samarbete med Anders Lövgren, Jonas Nordin och Martin Nicolausson. Porträttfotografi: Carl Kleiner

 

ʻCollective Individualism’ was the idea behind the poster series for the graduation show in 2008. Starring portraits of three collective identities, it was composed of distinctive facial features adopted from a number of graduating students from various disciplines of the school. Despite of the differences in skins and personalities, the collage embodied individuality in harmony.