Benskör / Brittle Bones

Kommer du ihåg när du som barn brukade mäta hur mycket du vuxit sedan förra året? Riksföreningen Osteoporotiker ROP anordnade en tävling för Sveriges främsta design- och reklamskolor i syfte att höja medvetenheten om benskörhet. Briefen var att kommunicera vad osteoporos och dess konsekvenser handlar om. Mitt bidrag gick vinnande ur tävlingen och har sedermera ställts ut på tio orter, använts av föreläsande professorer och tryckts på patientfoldrar.Läs mer om tävlingen här.

 

Behåll hela din livslängd.

Ibland går livet i fel riktning. Visste du t ex att varannan kvinna och var tredje man någon gång drabbas av benskörhet? Kika in på www.osteoporos.org och läs mer om hur du undviker att få krokig rygg, krympa ihop och förkorta ditt liv.

 

Remember when you as a child used to measure how much you had grown since last year? Now what about the opposite? ROP – the osteoporosis foundation of Sweden invited the most prestigious Swedish design and advertising schools for a competition in order to raise awareness about the disease. The brief was to communicate what osteoporosis and its consequences are about. My submission won the contest and has since been exhibited at ten locations as well as been used by lecturing professors and appeared on patient leaflets.

 

Live your full length.

About every other woman will eventually suffer from osteoporosis. Visit www.osteoporos.organd find out how you can prevent a shrinking body and live a longer life.