Svenska PEN / Swedish PEN

Otrygga ord. Idé, manus och regi för en reklamfilm åt Svenska PEN-klubben – del av den internationella organisationen PEN som organiserar författare och journalister världen över. Filmen är utformad att uppmärksamma konsekvenserna skribenter möter på vissa håll i världen. Filmad på 16mm film.

Samarbete med Anders Lövgren, Tomas Hempel och Tom Eriksson. Foto: Erik Persson

 

Unsafe Words. Idea, script and direction for an advertising spot for Swedish PEN—part of International PEN—the worldwide association of writers. The film is made to draw attention to the consequences writers face in certain parts of the world. Filmed on 16mm film.