SYNESTETIK

Synestesi är ett neurologiskt tillstånd som innebär att två eller fler
sinnen är sammankopplade. Veckodagar, ljud och maträtter tar en
annan form än den konventionella när man ser med öronen och
smakar med synen. i mitt examensarbete har jag träffat människor
med synestesi och försökt tolka deras sinnesbilder. att översätta inre
syner till fysiska ting är en utmaning. Å ena sidan har rädslan att inte
tolka deras sinnesbilder rätt varit påtaglig. Å andra sidan har det inte
känts relevant då värderingen om vad som är fint/fult, gott/äckligt
och attraktivt/motbjudande är så subjektiv. särskilt i det här fallet.

Synaesthesia is a neurological condition in which two or more senses
are linked. Weekdays, sounds and food break away from the conven-
tional pattern when you see with your ears and taste with your eyes.
in my degree project i have met people with synaesthesia and tried
to interpret their impressions. to translate inner visions into physi-
cal objects is a challenge. On the one hand, i had a strong fear of
misinterpreting their visions. On the other, it didn’t feel relevant, since
the notion of what is beautiful/ugly, tasty/disgusting and attractive/
repellent is so subjective. Especially in this case.
Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner